Quy chế

Rate this post

I.    Nguyên tắc chung
–    Sàn giao dịch thương mại điện tử DatPhong365.Com được tổ chức hoạt động tại website www.datphong365.com;
–    Chức năng của DatPhong365.Com là tổ chức thực hiện các giao dịch đặt phòng giữa khách hàng và khách sạn;
–    DatPhong365.Com đăng thông tin khách sạn tại DatPhong365.com dựa vào thông tin được cung cấp bởi khách sạn;
–    DatPhong365.Com cung cấp các công cụ cho phép khách hàng đặt phòng khách sạn cũng như viết đánh giá về khách sạn khách hàng đã ở;
–    DatPhong365.Com sẽ trực tiếp giải quyết tất cả yêu cầu của khách hàng khi đặt phòng. Khách hàng không gửi yêu cầu trực tiếp tới khách sạn;
–    DatPhong365.Com giải quyết các yêu cầu của khách sạn trong các lần giao dịch đặt phòng của khách hàng..
–    Trước khi sử dụng trang web DatPhong365.Com gồm các dịch vụ hay công cụ, người sử dụng phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sau đây của trang web. Nếu người sử dụng có thắc mắc về những Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với BQT DatPhong365.Com. Mục tiêu của văn bản này là để đề ra sự chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện giữa DatPhong365.Com và người sử dụng.
–    DatPhong365.Com có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.
–    Khi vào web DatPhong365.Com, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. DatPhong365.Com cấp cho Thành viên một giấy phép không thể chuyển nhượng và có thể hủy bỏ để sử dụng Trang web, theo Điều kiện và Điều khoản đã đề ra, cho mục đích cho việc đặt phòng khách sạn được đăng trên Trang web. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được DatPhong365.Com cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong Điều kiện và Điều khoản này, DatPhong365.Com sẽ hủy giấy phép này của Thành viên mà không cần báo trước. Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm. Những thông tin sản phẩm hiển thị trên Trang web là thông tin từ nhà cung cấp, không phải do DatPhong365.Com soạn thảo. Đệ trình hoặc ý kiến hiển thị trên Trang web là ý kiến của cá nhân khách hàng, không thể hiện ý kiến của DatPhong365.Com. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí. Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Trang web phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí. Hơn nữa, Thành viên phải thông báo cho DatPhong365.Com biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. DatPhong365.Com không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ quy định.
II.    Quy định chung
1. Tên gọi và định nghĩa sàn giao dịch DatPhong365.Com

Định nghĩa: Sàn giao dịch thương mại điện tử DatPhong365.Com là website cho phép khách sạn đăng thông tin về chính khách sạn lên và cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch đặt phòng khách sạn.

Tên đầy đủ: Sàn giao dịch thương mại điện tử DatPhong365.Com

Tên viết tắt: DatPhong365.Com

2. Thành viên trên DatPhong365.Com

Các thành viên trên sàn có 2 nhóm: Khách hàng và Khách sạn

+ Khách hàng: Là những người thực hiện giao dịch trên DatPhong365.Com hoặc là những người đăng ký tài khoản trên DatPhong365.Com.

Các chức năng nhóm thành viên Khách hàng có thể thực hiện:

–         Đăng ký thành viên DatPhong365.Com;

–         Đặt phòng khách sạn;

–         Viết đánh giá khách sạn.

+ Khách sạn: Là các khách sạn có đăng ký đăng thông tin trên DatPhong365.Com, bao gồm các khách sạn chủ động đăng ký với DatPhong365.Com hoặc các khách sạn được DatPhong365.Com liên hệ.

Các chức năng nhóm thành viên Khách sạn có thể thực hiện:

–         Đăng ký khách sạn làm thành viên;

–         Cập nhật thông tin khách sạn;

–         Cập nhật giá;

–         Đóng phòng, mở bán phòng.

3. Quy định chung

– Khách sạn phải đảm bảo thông tin cung cấp trên website là chính xác. Nếu DatPhong365.Com phát hiện các thông tin không chính xác thì DatPhong365.Com có quyền chỉnh sửa, dỡ bỏ hoặc chấm dứt hợp tác với khách sạn;

– Khách hàng phải cung cấp thông tin chính xác khi giao dịch trên DatPhong365.Com, một số thông tin như: Họ tên, Email, Điện thoại, Số chứng minh nhân dân…;

– Khi có giao dịch đặt phòng, DatPhong365.Com yêu cầu khách sạn xác nhận tính chính xác của thông tin về giao dịch. Nếu có thay đổi hay sai sót nào khách sạn phải gửi lại thông tin với DatPhong365.Com. Thông tin đã xác nhận sẽ không được thay đổi;

– Khách hàng sau khi thực hiện giao dịch và nhận được xác nhận thì có nghĩa vụ thanh toán với DatPhong365.Com để hoàn tất giao dịch đặt phòng.
III.    Quy trình giao dịch
1. Quy trình dành cho Khách sạn
a. Bước 1: Đăng ký tài khoản
Bước này có thể được thực hiện bởi một trong 02 cách thức:

+ Khách sạn truy cập vào DatPhong365.Com và đăng ký làm đối tác
Sau khi nhận được đăng ký đối tác của khách sạn. DatPhong365.Com liên hệ với người đăng ký để cập nhật thông tin từ khách sạn. Nếu xác minh thông tin là chính xác, DatPhong365.Com sẽ cấp cho khách sạn một tài khoản truy cập vào cập nhật thông tin khách sạn trên DatPhong365.Com.

+ DatPhong365.Com liên hệ với khách sạn mời làm đối tác:

DatPhong365.Com liên hệ với khách sạn mời tham gia sàn giao dịch DatPhong365.Com. Nếu khách sạn đồng ý tham gia, DatPhong365.Com sẽ cấp cho khách sạn một tài khoản để cập nhật thông tin khách sạn. Trường hợp khách sạn muốn DatPhong365.Com cập nhật thông tin cho khách sạn, DatPhong365.Com sẽ yêu cầu khách sạn gửi các thông tin chi tiết để DatPhong365.Com có thể cập nhật thông tin thay cho khách sạn.

b. Bước 2: Cập nhật thông tin

Có 2 trường hợp có thể xảy ra: một là khách sạn có tài khoản trên DatPhong365.Com và tự vào cập nhật; hai là khách sạn yêu cầu DatPhong365.Com cập nhật theo thông tin cung cấp.

Trường hợp 1: Khách sạn tự cập nhật thông tin

+ DatPhong365.Com cung cấp cho khách sạn tài liệu hướng dẫn cập nhật thông tin chi tiết;

+ Khách sạn đăng nhập vào tài khoản đã được tạo tại địa chỉ dành riêng cho khách sạn.

+ Khách sạn vào cập nhật thông tin, bao gồm: Thông tin mô tả; các dịch vụ, tiện ích khách sạn; thêm giá bán; ảnh khách sạn…;

+ Thực hiện lưu lại;

Sau khi lưu lại thông tin sẽ được để ở trạng thái chờ xét duyệt.

Trường hợp 2: DatPhong365.Com cập nhật thông tin theo yêu cầu của khách sạn

+ DatPhong365.Com đăng nhập vào phần quản trị, cập nhật thông tin khách sạn tương tự như các bước của Trường hợp 1.

c. Bước 3: Yêu cầu duyệt thông tin

Bước này áp dụng cho các khách sạn tự cập nhật thông tin. Sau khi cập nhật thông tin xong thì khách sạn yêu cầu DatPhong365.Com duyệt thông tin để đưa lên website DatPhong365.Com

d. Bước 4: Duyệt thông tin

DatPhong365.Com thực hiện các bước duyệt thông tin khách sạn. Các thông tin cần kiểm duyệt bao gồm:

+ Mô tả khách sạn
+ Các chính sách
+ Ảnh khách sạn
Các thông tin này cần được kiểm duyệt để đảm bảo thông tin chính xác, không chứa các ngôn từ và hình ảnh phản cảm.
DatPhong365.Com cũng kiểm duyệt giá để đảm bảo giá bán phù hợp với các website khác đang tồn tại.
Sau quá trình duyệt thông tin, nếu thông tin nào sai sót thì DatPhong365.Com yêu cầu khách sạn sửa lại hoặc cung cấp cho DatPhong365.Com sửa. Sau các bước sửa đổi (nếu cần) trên thì quá trình xét duyệt thông tin hoàn tất và thông tin khách sạn được xuất bản trên site DatPhong365.Com. Phòng khách sạn lúc này đã sẵn sàng mở bán trên DatPhong365.Com.

2. Quy trình cập nhật giá khách sạn
Khi cần có sự điều chỉnh giá hoặc thêm giá mới thì áp dụng quy trình này.
Quy trình này áp dụng Bước 2 của Quy trình dành cho Khách sạn. Sự khác biệt là sau khi cập nhật giá thì giá sẽ được hiển thị trên DatPhong365.Com luôn, không cần qua bước kiểm duyệt. Lý do là sau Quy trình dành cho Khách sạn thì các thông tin khách sạn đã được xác nhận là chính xác.

3. Quy trình dành cho Khách hàng
a. Quy trình đặt phòng:
Bước 1: Truy cập trang khách sạn
+ Khách hàng truy cập DatPhong365.Com. Sau đấy có thể đăng nhập hoặc không;
+ Từ trang chủ tìm khách sạn theo thành phố hoặc gõ đích danh tên khách sạn trong biểu mẫu tìm kiếm;
+ Kết quả tìm kiếm hiển thị khách sạn cụ thể cần tìm trong danh sách khách sạn;
+ Truy cập vào trang thông tin khách sạn

Bước 2: Kiểm tra giá
+ Kiểm tra thời gian khuyến mãi và bảng giá từng loại phòng từng thời điểm.
+ Nhấp chuột vào Đặt phòng để chuyển sang bước đặt phòng

Bước 3: Điền thông tin khách hàng
+ Điền các thông tin khách hàng vào biểu mẫu thông tin khách hàng
Sau các bước nhập thông tin này, khách hàng thực hiện bước lưu lại để hoàn tất.

Bước 4: Hoàn tất đơn đặt phòng
+ Khách hàng nhận được 1 trang thông báo đã hoàn tất đặt phòng
+ Hệ thống gửi email thông báo cho khách hàng đã nhận được đặt phòng, đồng thời cũng gửi cho khách sạn một email thông báo có đặt phòng mới.

4. Quy trình xác nhận đơn đặt phòng
Bước 1: Sau khi nhận được yêu cầu đặt phòng của khách hàng. DatPhong365.Com gọi điện lại cho khách hàng xác minh các thông tin đặt phòng của khách hàng để đảm bảo tính chính xác, bao gồm các thông tin như Tên người đặt, số điện thoại, thông tin phòng khách sạn… Sau khi các thông tin đã chính xác thì chuyển sang bước 2.

Bước 2: DatPhong365.Com gọi cho khách sạn đề nghị khách sạn xác nhận, gồm:

+ Thông tin các loại phòng khách đặt

+ Tình trạng phòng trống cho các loại phòng đấy

Bước 3: DatPhong365.Com gọi điện cho khách hàng thông báo tình trạng phòng. Nếu còn phòng thì DatPhong365.Com đề nghị khách hàng thanh toán để hoàn tất đặt phòng.

Bước 4: Sau khi khách hàng thanh toán thì DatPhong365.Com sẽ xuất cho khách hàng một phiếu đặt phòng định dạng tệp pdf và gửi vào email khách hàng. Khách hàng có thể in phiếu đặt phòng này ra và đến nhận phòng tại khách sạn.

5. Quy trình huỷ đặt phòng
Bước 1: Nhận yêu cầu huỷ đặt phòng

Khách hàng gọi điện đến, gửi email hoặc vào công cụ hỗ trợ trực tuyến yêu cầu huỷ đặt phòng. DatPhong365.Com sẽ yêu cầu khách hàng đọc các thông tin chi tiết về đặt phòng để xác thực đúng khách hàng, bao gồm: Số đặt phòng (Booking ID), Họ tên người đặt, số điện thoại, email và có thể thêm một vài thông tin khác tuỳ vào yêu cầu của khách hàng khi đặt phòng. Nếu các thông tin khách hàng cung cấp là khớp thì DatPhong365.Com chấp nhận yêu cầu huỷ đặt phòng.

Bước 2: Kiểm tra điều kiện huỷ phòng và báo với khách về các điều kiện huỷ

DatPhong365.Com kiểm tra lại thông tin về đặt phòng bao gồm các điều kiện huỷ, chính sách hoàn tiền để xác định đặt phòng của khách hàng nếu huỷ sẽ chịu các điều kiện phạt hay được huỷ miễn phí.

Sau đấy DatPhong365.Com trao đổi lại với khách về các khoản phạt khách hàng sẽ phải thực hiện nếu huỷ đặt phòng. Nếu đặt phòng thuộc diện huỷ miễn phí thì DatPhong365.Com thông báo lại cho khách biết sẽ huỷ đặt phòng miễn phí. Nếu khách hàng đồng ý khi đã được thông báo thông tin đầy đủ thì DatPhong365.Com sẽ thực hiện huỷ đặt phòng.

Bước 3: Thực hiện huỷ đặt phòng cho khách hàng

DatPhong365.Com thông báo cho khách sạn huỷ đặt phòng với mã số đặt phòng tương ứng ở trên. Nếu đặt phòng thuộc diện bị phạt huỷ phòng thì DatPhong365.Com sẽ thực hiện thanh toán khoản phạt cho khách sạn và hoàn tất huỷ đặt phòng với khách sạn.

Bước 4: Thông báo lại khách hàng và hoàn tiền (nếu có)

Sau khi huỷ đặt phòng, DatPhong365.Com sẽ thông báo lại cho khách hàng qua email và tin nhắn SMS việc hoàn tất huỷ phòng. Số tiền DatPhong365.Com giữ lại của khách hàng bao gồm tiền phạt huỷ phòng (nếu bị phạt) và tiền phí xử lý đặt phòng của DatPhong365.Com. Nếu khách hàng đã thanh toán số tiền lớn hơn khoản tiền DatPhong365.Com giữ lại thì DatPhong365.Com sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền lớn hơn đấy vào tài khoản ngân hàng của khách hàng.

6. Quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng

Trong một số trường hợp khách hàng có thể khiếu nại với DatPhong365.Com về phòng khách ở, phục vụ tại khách sạn… Khi đấy DatPhong365.Com có quy trình giải quyết như sau:
Bước 1: Nhận khiếu nại

Các lý do khiếu nại của khách hàng về phòng khách sạn họ đặt được ghi nhận lại để xử lý. Có thể bao gồm các thông tin như phòng không đúng như yêu cầu, phòng thiếu tiện nghi…

Bước 2: Gọi cho khách sạn tìm hiểu lý do

DatPhong365.Com gọi cho khách sạn để nêu từng vấn đề khách hàng phàn nàn với khách sạn:

+ Nếu các vấn đề là đúng, DatPhong365.Com yêu cầu khách sạn phải khắc phục các vấn đề này cho khách hàng và đưa giải pháp tốt cho khách hàng. DatPhong365.Com ghi nhận lại các giải pháp hợp lý mà khách sạn đưa ra.

+ Nếu vấn đề khách hàng đưa ra không đúng, DatPhong365.Com đề nghị khách sạn cung cấp thêm thông tin để DatPhong365.Com giải thích với khách, đồng thời đề nghị khách sạn trực tiếp giải thích các vấn đề mà khách hàng chưa rõ.

Bước 3: Đưa ra phương án xử lý

DatPhong365.Com tập hợp lại các đề xuất từ phía khách sạn, tổng hợp thành các phương án phù hợp nhất cho cả khách hàng, khách sạn và DatPhong365.Com và trao đổi thêm với khách sạn để thống nhất phương án.

Bước 4: Thoả thuận với khách hàng

DatPhong365.Com gọi điện cho khách hàng, đưa ra thoả thuận với khách hàng về phương án đã chốt lại với khách sạn và thuyết phục khách hàng đồng ý.

Bước 5: Chốt phương án xử lý

Nếu các phương án đưa ra được khách hàng chấp thuận thì chốt lại phương án này. Nếu khách hàng không chấp nhận bất kỳ phương án nào thì DatPhong365.Com sẽ giải quyết theo hướng hoàn lại tiền cho khách hàng hoặc tìm khách sạn mới thay thế.

IV. Phương thức thanh toán

Khách hàng chỉ phải thực hiện thanh toán sau khi DatPhong365.Com đã gửi xác nhận giữ phòng cho khách hàng.
+ Chuyển khoản: DatPhong365.Com gửi các thông  tin tài khoản cho khách hàng để họ thực hiện thanh toán. Thông tin tài khoản:

Tên TK: Công ty TNHH Truyền thông Thái Vũ

Số TK: 005 1000 523 929 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank Bình Định

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

+ DatPhong365.Com sử dụng công nghệ SSL để mã hoá thông tin khách hàng khi tiến hành giao dịch trên DatPhong365.Com;

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
1. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

+ Thông tin của khách hàng được thu thập với mục đích làm tăng trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng DatPhong365.Com. Thông tin thu thập cũng là cơ sở để DatPhong365.Com phục vụ dịch vụ đặt phòng cho khách hàng.

+ Các thông tin thu thập chỉ được sử dụng trong phạm vi website DatPhong365.Com để thực hiện hoạt động liên quan đến đặt phòng của khách hàng đấy và các dịch vụ tiếp thị lại với các khách hàng đã từng ghé thăm DatPhong365.Com
2. Các thông tin cá nhân DatPhong365.Com thu thập

+ DatPhong365.Com thu thập các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp khi sử dụng website. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, email, số điện thoại của khách hàng.

+ Thông tin DatPhong365.Com thu thập bao gồm cả những thông tin không định danh không mang tính cá nhân mà chỉ bao gồm thông tin kết hợp với thông tin cá nhân của khách hàng, gồm:

–          Tên đăng nhập

–          Mật khẩu

–          Địa chỉ IP

–          Và các lựa chọn tìm kiếm trong các lần sử dụng website.
3. Thời gian lưu trữ thông tin

+ Các thông tin định danh khách hàng cung cấp khi khách hàng đăng ký tài khoản hoặc đặt phòng được DatPhong365.Com lưu trữ vĩnh viễn và sẽ chỉ bị xoá bỏ theo yêu cầu của khách hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền;

+ Các thông tin không định danh sẽ được DatPhong365.Com lưu trữ trong thời gian 06 (sáu) tháng. Quá thời gian trên các thông tin không định danh sẽ bị xoá bỏ tự động.

4. Bảo mật thông tin cá nhân

+ Thông tin của khách hàng được giữ bí mật trên DatPhong365.Com, trừ phi có yêu cầu đặc biệt của pháp luật phải tiết lộ thông tin khách hàng để đáp ứng các quy trình pháp lý;

+ DatPhong365.Com sử dụng công nghệ cookie trên website để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Khách hàng được thông báo việc DatPhong365.Com sử dụng cookie trong phần chính sách riêng tư của DatPhong365.Com. Khách hàng có thể vô hiệu cookie nếu thấy cần thiết;

5. Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

+ Nếu khách hàng có yêu cầu nào về truy cập, sửa xoá hoặc bất cứ yêu cầu khác nào về thông tin cá nhân của mình trên website, khách hàng có thể liên hệ với DatPhong365.Com để được đáp ứng. Để đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng DatPhong365.Com tiến hành xác minh khách hàng yêu cầu trước khi thực hiện bất cứ cung cấp, yêu cầu thay đổi nào.

+ Với các dữ liệu không định danh, để xoá bỏ thông tin cá nhân khách hàng có thể xoá dữ liệu lịch sử trong trình duyệt. Để không cho DatPhong365.Com thu thập thông tin không định danh khách hàng thực hiện vô hiệu hoá cookie trên trình duyệt.
6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Đơn vị chủ quản DatPhong365.Com là Công ty TNHH Truyền thông Thái Vũ trực tiếp thu thập và quản lý thông tin cá nhân.

Địa chỉ công ty:
108 Hoàng Văn Thụ, TP. Quy Nhơn, Bình Định
ĐT: 0977.000.365. Email: info@datphong365.com

Mọi yêu cầu xử lý thông tin cá nhân có thể gửi theo địa chỉ này.

VII. Quản lý thông tin xấu

Các thành viên sử dụng dịch vụ trên DatPhong365.Com bao gồm Khách hàng và Khách sạn. Tương ứng sẽ có các quy chế với các hình thức thông tin các thành viên có thể thêm hoặc sửa xoá.
1. Quy định chung về đăng thông tin lên DatPhong365.Com

+ Nghiêm cấm đăng tải các thông tin pháp luật không cho phép, bao gồm những không giới hạn: thông tin về mại dâm, các tệ nạn xã hội, mua bán vũ khí và các sản phẩm bị pháp luật cấm hoặc hạn chế;

+ Nghiêm cấm đăng tải thông tin liên quan đến chính trị và thể chế. DatPhong365.Com là sàn giao dịch thương mại thuần tuý, thành viên không được phép đăng các thông tin ngoài lề không liên quan;

+ Nghiêm cấm đăng tải thông tin về đời tư của bất kỳ cá nhân nào cũng như thông tin nội bộ của bất kỳ doanh nghiệp nào, hoặc các thông tin bôi xấu cá nhân hay doanh nghiệp nào;
2. Quy định với nhóm thành viên Khách sạn

Nhóm thành viên này có thể can thiệp thông tin khách sạn của họ. DatPhong365.Com yêu cầu khách sạn cung cấp chính xác thông tin về mình, lấy đúng các hình ảnh của khách sạn để đăng tải lên DatPhong365.Com.

+ Nghiêm cấm khách sạn đăng tải thông tin sai về mình, đăng tải ảnh không chính xác về thực tế khách sạn;

+ Với mỗi khách sạn khi đăng ký mới DatPhong365.Com có kiểm duyệt thông tin trước khi thông tin được hiển thị trên DatPhong365.Com để đảm bảo loại bỏ được các thông tin không chính xác.

+ Theo định kỳ DatPhong365.Com có đội ngũ để rà soát thông tin từng khách sạn, nếu khách sạn sửa thông tin không đúng thì sẽ bị DatPhong365.Com sửa lại, cảnh cáo hoặc chấm dứt hợp tác với khách sạn tuỳ mức độ vi phạm của khách sạn.
3. Quy định với nhóm thành viên Khách hàng

Thông tin khách hàng có thể đăng lên DatPhong365.Com là các đánh giá của khách hàng. DatPhong365.Com có cơ chế kiểm soát các đánh giá này theo 02 cách:

+ Trường hợp khách hàng đã ở tại khách sạn sau đấy viết đánh giá khách sạn: Đánh giá sẽ được lưu vào hàng đợi, chờ DatPhong365.Com xét duyệt.

+ Trường hợp khách thực hiện viết đánh giá trên trang khách sạn: DatPhong365.Com yêu cầu khách hàng cung cấp ID đặt phòng (mã số đặt phòng), nếu mã số khớp với đặt phòng tại khách sạn đấy thì khách hàng mới gửi đánh giá vào hàng đợi chờ duyệt được.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Trong trường hợp các phát sinh các lỗi kỹ thuật, DatPhong365.Com sẽ liên hệ với cả khách hàng và khách sạn để tìm hướng giải quyết. Các lỗi có thể phát sinh gồm:

+ Lỗi phần mềm: Các giao dịch thực hiện không chính xác do lỗi phần mềm DatPhong365.Com đang vận hành. Trong trường hợp này DatPhong365.Com sẽ đền bù thiệt hại cho các bên chịu thiệt hại.

+ Lỗi phần cứng và đường truyền: Các hạng mục này do nhà cung cấp dịch vụ máy chủ thực hiện, do đó khi xảy ra lỗi DatPhong365.Com sẽ tìm cách khắc phục. Với lỗi này thì do tác động khách quan, DatPhong365.Com sẽ làm việc với các bên liên quan để có giải pháp tốt nhất cho tất cả.

IX. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT DatPhong365.Com
1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT DatPhong365.Com

a. Cập nhật, sửa đổi quy chế Sàn giao dịch TMĐT DatPhong365.Com khi có yêu cầu phát sinh;

b. Sửa, xoá các thông tin về khách sạn không phù hợp;

c. Sửa hoặc xoá các nhận xét của khách hàng khi các nhận xét này là thông tin xấu;

d. Khi nhận được phản ánh về những dấu hiệu phạm pháp hoặc vi phạm quy chế Sàn giao dịch DatPhong365.Com của khách sạn, DatPhong365.Com có thể tạm dừng hiển thị thông tin khách sạn, tạm dừng bán phòng hoặc chấm dứt hợp tác với khách sạn trong trường hợp cần thiết;

e. Có quyền từ chối thực hiện những giao dịch bị đánh giá là cung cấp thông tin không chính xác hoặc không an toàn;

f. Lưu trữ thông tin về khách sạn, khách hàng và được phép cập nhật các thông tin này khi có thay đổi;

g. Cung cấp thông tin về khách hàng, khách sạn cũng như lịch sử các giao dịch cho các cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu của pháp luật để điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật;
2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch DatPhong365.Com

a. Công khai quy chế của Sàn giao dịch DatPhong365.Com tại website DatPhong365.Com;

b. Kiểm soát thông tin khách sạn cũng như khách hàng đăng lên để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ;

c. Đảm bảo các giao dịch đặt phòng trực tuyến an toàn, cung cấp đầy đủ thông tin về phòng khách sạn, các khoản thanh toán khách hàng phải trả trước khi khách hàng thực hiện giao dịch;

d. Đảm bảo thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách sạn trên Sàn giao dịch DatPhong365.Com được giữ bí mật;

e. Đảm bảo thông tin của khách hàng được giữ bí mật;

f. Cung cấp thông tin chi tiết điều kiện ràng buộc huỷ phòng với từng phòng khách sạn cũng như các điều kiện ràng buộc khi khách hàng đặt gói khuyến mại;

g. Cung cấp thông tin chi tiết về khách sạn và dịch vụ khách sạn theo yêu cầu của khách hàng;

h. Nếu khách hàng không nhận được phòng như thông tin trong phiếu đặt phòng thì Ban quản lý có trách nhiệm sắp xếp cho khách hàng phòng tiêu chuẩn tương đương ở khách sạn có tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn, hoặc hoàn lại toàn bộ tiền đặt phòng cho khách hàng nếu khách hàng không chấp nhận;

X. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch DatPhong365.Com

Thành viên tham gia Sàn giao dịch DatPhong365.Com bao gồm nhóm thương nhân la Khách sạn và nhóm Khách hàng đặt dịch vụ. Tương ứng sẽ có quyền và nghĩa vụ cho 02 nhóm thành viên:
1. Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT DatPhong365.Com
1.1 Quyền của Khách sạn

a. Đăng thông tin khách sạn trên DatPhong365.Com miễn phí;

b. Được hỗ trợ để cập nhật thông tin nhanh chóng và chính xác nhất;

c. Được quảng cáo miễn phí khi DatPhong365.Com chạy các chương trình quảng cáo;

d. Yêu cầu DatPhong365.Com thay đổi, cập nhật thông tin khách sạn để có thông tin chính xác và đầy đủ nhất.
1.2 Quyền của Khách hàng

a. Có quyền yêu cầu DatPhong365.Com cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về khách sạn và các dịch vụ khách hàng đặt trên DatPhong365.Com;

b. Được cung cấp môi trường giao dịch an toàn;

c. Có thể từ chối thực hiện giao dịch đặt phòng nếu giao dịch không an toàn;

d. Nhận các ưu đãi dành riêng cho thành viên đăng ký trên DatPhong365.Com;

e. Yêu cầu được hỗ trợ khi cần thiết.
2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT DatPhong365.Com
2.1 Trách nhiệm và nghĩa vụ của Khách sạn

a. Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về doanh nghiệp quản lý khách sạn cho DatPhong365.Com;

b. Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về các loại phòng, tiện nghi, dịch vụ khách sạn và các điều kiện huỷ phòng;

c. Luôn cập nhật các thông tin mới nhất về khách sạn cũng như các dịch vụ khách sạn;

d. Đảm bảo giữ phòng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng đúng như thông tin khách sạn đã xác nhận;

e. Cung cấp dịch vụ cho khách hàng đúng tiêu chuẩn đã công bố trên DatPhong365.Com;

f. Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;

g. Tuân thủ các quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khi bán phòng khách sạn trên DatPhong365.Com;

h. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
2.2 Trách nhiệm và nghĩa vụ của Khách hàng

a. Cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký tài khoản cũng như trong quá trình thực hiện giao dịch đặt phòng;

b. Thanh toán đúng thời hạn;

c. Chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để thực hiện giao dịch, không sử dụng thông tin người khác;

XI. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT DatPhong365.Com chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT DatPhong365.Com được quyền thay đổi Quy chế này và có thông báo trên website DatPhong365.Com để thành viên biết khi có thay đổi. Tham gia sàn giao dịch DatPhong365.Com có nghĩa là người tham gia đã mặc định đồng ý tuân theo quy chế của sàn.

Quy chế sàn giao dịch thương mại điện tử DatPhong365.Com được công bố tại địa chỉ:

http://datphong365.com/quy-che/

XII. Điều khoản cam kết

Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT DatPhong365.Com và thành viên đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong nội dung bản Quy chế này.

Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch TMĐT DatPhong365.Com:

+ Sàn giao dịch Thương mại điện tử DatPhong365.Com

+ Công ty TNHH Truyền thông Thái Vũ

+ Địa chỉ: 108 Hoàng Văn Thụ, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

+ ĐT: 0977.000.365 – Email: info@datphong365.com

ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY

Leave a Reply

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the bookyourtravel internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>